Công Ty TNHH MTV G.M.E

Địa chỉ: tầng trệt, Tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Dakao, quận 1,
TP. HỒ CHÍ MINH

Điện thoại: 84902742874

Email: gme-admin@gmeco.vn

Công Ty TNHH MTV G.M.E

Địa chỉ: tầng trệt, Tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Dakao, quận 1,
TP. HỒ CHÍ MINH

Điện thoại: 84902742874

Email: gme-admin@gmeco.vn

Công Ty TNHH MTV G.M.E

Địa chỉ: tầng trệt, Tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Dakao, quận 1,
TP. HỒ CHÍ MINH

Điện thoại: 84902742874

Email: gme-admin@gmeco.vn

Công Ty TNHH MTV G.M.E

Địa chỉ: tầng trệt, Tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Dakao, quận 1,
TP. HỒ CHÍ MINH

Điện thoại: 84902742874

Email: gme-admin@gmeco.vn